Audyt dojrzałości cyfrowej

Audyt dojrzałości to niezależna ocena danej organizacji, która ma wskazać gotowość przedsiębiorstwa do realizacji określonych kroków procesu transformacji. Audyty dojrzałości realizowane są najczęściej jako pogłębione wywiady i analizy, związane z wizytą audytorów w firmie. Wynikiem audytu powinien być usystematyzowany raport określający rzeczywisty stan przedsiębiorstwa we wszystkich potencjalnych obszarach rozwoju. Poza oceną firmy raport powinien definiować cele i kierunki procesu transformacji, określać ryzyko czy też szacować niezbędne zasoby. Lider transformacji powinien traktować taki raport jako bazę do stworzenia najważniejszego dokumentu potrzebnego do realizacji transformacji – mapy drogowej transformacji.

Czym jest ADMA?

Istnieje wiele różnych metod i formuł prowadzenia audytów dojrzałości. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych i wystandaryzowanych w Unii Europejskiej jest ADMA (ang. ADvanced MAnufacturing). Dotyczy ona zarówno prowadzenia samej wizytacji, jak i formułowania rekomendacji oraz ewaluacji rozwoju firmy.

ADMA ukierunkowana jest na analizę poziomu zaawansowania/dojrzałości przedsiębiorstw produkcyjnych (w szczególności MŚP) oraz tworzenie efektywnych planów ich transformacji w kierunku „fabryk przyszłości”. W ramach metodyki ADMA zdefiniowano siedem obszarów transformacji:

  • Transformacja 1: Zaawansowane technologie produkcyjne
  • Transformacja 2: Fabryka cyfrowa
  • Transformacja 3: Fabryka ekologiczna
  • Transformacja 4: Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta (Inżynieria „End-to-End” skupiona na kliencie)
  • Transformacja 5: Organizacja skoncentrowana na człowieku
  • Transformacja 6: Inteligentna produkcja
  • Transformacja 7: Otwarta fabryka zorientowana na łańcuchu wartości

Więcej o obszarach transformacji możesz przeczytać w artykule „7 kroków do zaawansowanej produkcji w fabryce przyszłości”.

Obszary zdefiniowane w metodyce ADMA wpisują się w kategorie transformacji, które realizujesz na platformie cyfrowej.

Gdzie szukać wsparcia?

Podstawową cechą audytów dojrzałości jest ich obiektywny charakter. Aby je zrealizować, niezbędnym jest znalezienie partnerów zewnętrznych: doradców, ekspertów lub instytucje, które świadczą usługi audytowe.

Platforma Przemysłu Przyszłości realizuje audyty w ADMA w formule pomocy de minimis. Informacje o warunkach udzielanego przez nas wsparcia znajdziesz tu: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/doradztwo/

Usługi audytorskie są realizowane również przez partnerów Fundacji i podmioty zewnętrzne, takie jak Huby Innowacji Cyfrowych. Informacje o nich znajdziesz tu: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/serwisy/huby-innowacji-cyfrowych/

Możesz również skorzystać z mechanizmów wyszukiwania dostępnych na Platformie Cyfrowej – panelu osób lub panelu zapytań.

Podobne artykuły

Skip to content