Audyt dojrzałości cyfrowej

Audyt dojrzałości to niezależna ocena danej organizacji, która ma wskazać gotowość przedsiębiorstwa do realizacji określonych kroków procesu transformacji. Audyty dojrzałości realizowane są najczęściej jako pogłębione…