Transformacja w kategorii Cyfrowego modelu biznesowego – materiały uświadamiające

Zebrane poniżej treści cyfrowe stanowią ważny zbiór materiałów, które poszerzą Twoją wiedzę na temat zagadnień transformacyjnych w tej kategorii. Proponowane treści zostały wyselekcjonowane przez ekspertów Fundacji i dopasowane do konkretnego etapu. Zachęcamy Cię do zapoznania się z nimi. Materiały pomogą Ci zyskać szerszą wiedzę o różnych obiektach działań transformacyjnych.

Wszystkie zebrane przez nas materiały mają charakter cyfrowy. Znajdziesz wśród nich: opracowania, artykuły, szkolenia e-learningowe, hasła słownikowe lub zewnętrzne publikacje i inne pliki do pobrania. Warto podzielić się nimi również z zespołem zaangażowanym w Twój proces transformacji.

Opracowanie

Rola i zadania rozwiązań AR w procesie wdrażania cyfrowych modeli biznesowych na wybranych przykładach – dobre praktyki oraz potencjalne pułapki

Artykuły eksperckie

Hasła Słownika Przemysłu Przyszłości

Cele OKR (OKR)

Cele SMART (SMART Goals)

Cykl Deminga (PDSA)

Finanse (procesy finansowe w przedsiębiorstwie)

Logistyka

Marketing

Model 7S

Model biznesowy

Propozycja wartości (Value Proposition)

Sprzedaż

Zasoby ludzkie (Human Resources, HR)

Szkolenia E-learningowe

Podobne artykuły

Skip to content