Kwestie prawne związane z Internetem Rzeczy

Marcin Sikorski
Ekspert współpracujący z Platformą Przemysłu Przyszłości

W opracowaniu zawarto zestawienie najważniejszych informacji prawnych, które należy mieć na uwadze w przypadku kwestii związanych z Internetem Rzeczy IoT (ang. Internet of Things). W związku z tym, że prawo (unijne, jak i polskie) nadal borykają się z wieloma zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności w zakresie dóbr intelektualnych oraz sposobem interpretacji aktów prawnych, poniższe zestawienie stanowi zbiór aktualnej wiedzy i należy mieć na uwadze, że dane te mogą z czasem ulec zmianie lub aktualizacji.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń związanych z decyzjami gospodarczymi podejmowanymi w związku z powyższymi treściami. Autor ani Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji biznesowych podejmowanych przez podmioty korzystające z opracowania, a wszelkie ryzyko związane z takimi decyzjami ponosi podmiot je podejmujący.

Lista dostępnych opracowań (PDF)

Plik Wielkość pliku
Kwestie prawne zwiazane z Internetem Rzeczy IoT (aut. Marcin Sikorski) 523 KB

Podobne artykuły