Predictive Maintenance: podejście umożliwiające optymalną eksploatację obiektów technicznych

Mariusz Hetmańczyk
Kierownik Zespołu Doradztwa i Wsparcia Narzędziowego
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Monitoring, diagnostyka oraz predykcja stanu eksploatacyjnego są filarami różnych strategii utrzymania ruchu maszyn i procesów produkcyjnych. W wielu wypadkach istnieje wiele nieporozumień odnoszących się do zrozumienia ich znaczenia oraz wymagań technicznych i organizacyjnych. Wymienione działania nie powinny być kojarzone jako zastępujące się techniki O&M (ang. Operations and Maintenance), a raczej jako składowe wzajemnie uzupełniających się działań budujących spójne strategie utrzymania ruchu.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń związanych z decyzjami gospodarczymi podejmowanymi w związku z powyższymi treściami. Autor ani Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji biznesowych podejmowanych przez podmioty korzystające z opracowania, a wszelkie ryzyko związane z takimi decyzjami ponosi podmiot je podejmujący.

Podobne artykuły