Rola i zadania rozwiązań AR w procesie wdrażania cyfrowych modeli biznesowych na wybranych przykładach – dobre praktyki oraz potencjalne pułapki

Przemysław Kosek
Ekspert współpracujący z Platformą Przemysłu Przyszłości

Opracowanie ma na celu dostarczenie informacji, które powinny zostać uwzględnione w bardziej rozbudowanych (fundamentalnych) opracowaniach dotyczących przekształceń obecnie funkcjonujących w polskiej gospodarce modeli biznesowych. Konkretne przykłady oraz wynikające z nich wnioski powinny pomóc w uwzględnieniu roli AR (ang. Augmented Reality) w procesach przekształcania obecnych modeli na docelowe modele cyfrowe. Równocześnie zwrócono uwagę na potencjalne pułapki, których skutkiem może być niewłaściwe umiejscowienie AR w danym modelu, co z kolei może skutkować nietrafionymi decyzjami realizacyjnymi (przeszacowanie, niedoszacowanie lub niewłaściwe oszacowanie potencjału i wpływu AR na model).

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń związanych z decyzjami gospodarczymi podejmowanymi w związku z powyższymi treściami. Autor ani Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji biznesowych podejmowanych przez podmioty korzystające z opracowania, a wszelkie ryzyko związane z takimi decyzjami ponosi podmiot je podejmujący.

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Technologie wodorowe – przegląd

dr Szymon SikorskiEkspert FPPP Zawirowania na rynkach, przerwanie łańcuchów dostaw, ale także wydarzenia polityczne boleśnie zrewidowały założenia gospodarcze oparte o paradygmat nieustannego wzrostu i przekonanie,…

Skip to content