Term: Agregacja danych

(ang. data aggregation)

Agregacja danych to proces związany z gromadzeniem, wyszukiwaniem danych w celach raportowania, analizy, prezentacji. Agregacja danych jest często wykorzystywana do przeprowadzania analiz statystycznych, tworzenia końcowych podsumowań.

Przykładem końcowego podsumowania, które pokazuje zagregowane dane może być średnie zużycie energii grup maszyn według działu, zamiast przeglądania rekordów z danymi o zużyciu poszczególnych maszyn. Agregacja zapewnia nowe spojrzenie na tą samą informację. Ponieważ ilość danych w organizacjach ciągle rośnie, aby zapewnić szybki dostęp do informacji coraz częściej wykorzystuje się ten mechanizm statystyczny. Dane zagregowane wcale nie muszą być liczbami, często liczone są też nienumeryczne elementy danych (np. wystąpienia określonego wyrażenia w logu aplikacji).

Prosty przykład agregacji danyc. Opracowanie własne (na podstawie obiektów z LibreOffice) 
Synonimy hasła:
Data aggregation
Kategoria hasła:: Big Data
« Wróć do Słownika