Term: Algorytmizacja pracy ludzkiej

Opisanie pracy wykonywanej przez człowieka za pomocą algorytmu lub opracowanie algorytmu do wykonania czynności lub sekwencji czynności występujących na danym stanowisku pracy na podstawie ustalonych i zapisanych standardów wykonywania czynności.