Term: Automatyczne rozpoznawanie mowy [ASR]

(ang. Automatic Speech Recognition)

Zastosowanie sztucznej inteligencji do rozpoznawania wypowiadanych słów i ich konwersji na tekst pisany w formie elektronicznej.