Term: Big Data Scientist

Ekspert od danych analitycznych, którzy w oparciu o wiedzę z zakresu statystyki, matematyki i informatyki rozwiązywania skomplikowanych problemów dzięki zbieraniu i analizowaniu danych z różnych źródeł, a następnie opracowywaniu i wizualizacji wyników badań.

Pojęcie określa najbardziej przyszłościowy zawód związany z przetwarzaniem danych. Można zaryzykować stwierdzenie, że to jedna z najnowszych i jednocześnie najbardziej poszukiwanych grup wśród ekspertów od danych analitycznych, którzy posiadają umiejętności techniczne dające możliwość rozwiązywania nawet najbardziej skomplikowanych problemów.

Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu zidentyfikowaniu istoty problemu i połączeniu go z analizą danych. Eksperci dysponują rozległą wiedzą z zakresu różnych dziedzin np. matematyki, statystyki, informatyki. Do ich głównych zadań można zaliczyć zbieranie pochodzących z różnych źródeł olbrzymiej ilości danych, zarówno usystematyzowanych, jak i nieusystematyzowanych.

Następnie dane te są przez ekspertów opracowywane. W tym celu stosuje się różnego rodzaju mechanizmy wydobywania informacji z dużych zbiorów danych. W dalszej kolejności dane te poddawane są dokładnej analizie, aby odkryć rozwiązania i możliwości optymalne oraz przynoszące wymierne korzyści dla organizacji.

Ostatni etap polega na przygotowaniu wizualizacji danych oraz przekazaniu wyników swojej pracy specjalistom, menadżerom poprzez umieszczenie ich przykładowo na pulpicie menadżerskim.

Kategoria hasła: Big Data
« Wróć do Słownika