Term: Projektowanie wspomagane komputerowo [CAD]

(ang. Computer Aided Design)

Komputerowe wspomaganie projektowania obejmuje zastosowanie komputerów (lub komputerowych stacji roboczych) wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie, do pomocy w opracowaniu, modyfikacji, analizie lub optymalizacji projektów oraz ich dokumentacji i wizualizacji; oprogramowanie CAD jest używane przez architektów, inżynierów, kreślarzy, artystów i inne grupy zawodowe do opracowania rysunków technicznych lub modeli; za pomocą oprogramowania CAD można wykonać dwuwymiarową (2D) dokumentację konstrukcyjną, trójwymiarowe modele (3D) oraz animacje 3D.