Term: Cele SMART

(ang. SMART Goals) Metoda formułowania celów, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel (w języku angielskim powiemy o „sprytnym” celu – ang. smart oznacza „sprytny”).

SMART (poza swoim podstawowym, „sprytnym”, znaczeniem) to akronim od angielskich słów określających cel:

 • Specific (skonkretyzowany, konkretny) – dobrze zdefiniowany, jasny i jednoznaczny,
 • Measurable (mierzalny) – z określonymi kryteriami, które mierzą postępy w osiąganiu celu,
 • achievable (osiągalny) – możliwy do osiągnięcia,
 • Realistic (realistyczny, istotny) – ważny dla stawiającego cel, będący w zasięgu ręki,
 • Time-bound (określony bądź osadzony w czasie) – z ustalonym terminem wykonania.

Można również spotkać odmiany modelu SMART, w których A jest skrótem od Ambitious (Ambitny), a R – od Relevant (odpowiedni).

Wykorzystując metodę SMART do formułowania celów warto pamiętać o szczegółowych pytaniach, które ułatwiają postawienie dobrego celu.

 1. Specific – by dobrze zdefiniować cel, weź pod uwagę pięć pytań:
  1. Kto jest zaangażowany w ten cel?
  1. Co chcę osiągnąć?
  1. Gdzie ten cel ma zostać realizowany?
  1. Kiedy chcę osiągnąć ten cel?
  1. Dlaczego chcę osiągnąć ten cel?
 2. Measurable – by cel był mierzalny, zadaj sobie pytania:
  1. Skąd będziemy wiedzieć, że cel został osiągnięty?
  1. Jaki wskaźnik ilościowy mnie interesuje? (Ile?)
 3. Achievable – by ocenić, czy cel jest osiągalny, zadaj sobie pytania:
  1. Czy mam(y) zasoby i możliwości, aby osiągnąć cel? Jeśli nie, czego mi brakuje?
  1. Czy inni zrobili to wcześniej z powodzeniem?
 4. Realistic – cel będzie realistyczny, jeśli wierzysz, że możesz go osiągnąć. W związku z tym odpowiedz na pytania:
  1. Czy osiągnięcie celu jest dla Ciebie istotne?
  1. Czy jesteś w stanie zaangażować się w osiągnięcie celu?
 5. Time-bound – cel musi być ograniczony w czasie. Zadaj sobie pytania:
  1. Czy mój cel ma termin rozpoczęcia?
  1. Do kiedy chcesz osiągnąć swój cel?

Rozwijając metodę SMART można dodać do niej kolejne dwa elementy dobrze opisanego celu, które utworzą akronim SMARTER (ang. smarter, sprytniejszy):

 • Exciting (ekscytujący) – cel, którego osiąganie nas zaangażuje.
 • Recorded (zapisany) – cel, który jest zanotowany, dodatkowo motywuje do działania.
Kategoria hasła:: Zarządzanie
« Wróć do Słownika