Term: Cyberterroryzm

(ang. cyberterrorism)

Polega na zaatakowaniu systemów komputerowych za pomocą techniki informatycznej. Zastosowanie tego rodzaju metod może spowodować blokadę systemów komputerowych, a także doprowadzić do utraty lub wycieku danych. Narzędziami ataku są najczęściej różnego rodzaju formy szkodliwego oprogramowania typu malware oraz celowe działania hakerskie, mające na celu zaburzenie działania infrastruktury teleinformatycznej istotnej dla gospodarki, obronności czy dostawy wody lub energii elektrycznej.

Działania negatywnie wpływają na nastroje społeczne i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, w tym zwłaszcza bezpieczeństwo instytucji państwowych i finansowych. Cyberterroryści mogą wyrządzać szkody w różnych dziedzinach życia społeczeństwa poprzez zamachy na systemy kontroli lotów, systemy telekomunikacyjne, transport, aż po elektrownie. To tylko niektóre płaszczyzny, które mogą być obiektem zainteresowań cyberterrorystów. Cyberterroryzm przejawia się również w prowadzeniu akcji propagandowych i dezinformacyjnych, rekrutacji, radykalizacji wymiany i pozyskiwania informacji. Cyberterroryści przy wykorzystaniu Internetu docierają do dużej rzeszy odbiorców. Głównym ich celem jest zakłócenie porządku publicznego w postaci wywołania strachu, protestów lub zaburzenia działania stron rządowych lub bankowych.

Synonimy hasła:
Cyberterrorism
Kategoria hasła: Cyberbezpieczeństwo
« Wróć do Słownika