Term: Czynniki ESG

Zestaw informacji, w oparciu o które tworzy się ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw lub organizacji. ESG to skrót od wyrazów: Environment (środowisko), Social Responsability (społeczna odpowiedzialność) oraz Corporate Governance (ład korporacyjny).

Czynniki pomagają inwestorom określić możliwości porównania na jednej płaszczyźnie różnych kierunków inwestowania, dzięki analizie tych trzech wskaźników. W efekcie zainteresowany (np. podmiot rynku kapitałowego) może otrzymać syntetyczną informację na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa (działania nie tylko korzystne finansowo, ale i z szeroko pojętymi korzyściami społecznymi i środowiskowymi).

« Wróć do Słownika