Term: Dane w czasie rzeczywistym

(ang. Real-Time Data)

Termin związany bezpośrednio z komunikacją urządzeń w Internecie Rzeczy IoT (ang. Internet of Things) oraz z monitorowaniem i kolekcjonowaniem danych telemetrycznych. Często też odnosi się do systemów monitorowania, wizualizacji czy narzędzi BI (ang. Business Intelligence), które muszą zapewnić wgląd w dane w oparciu o to co się dzieje w danej chwili. Zgodnie z pojęciem dane automatycznie po zebranie są strumieniowane bez zbędnych opóźnień, ponieważ zebrane w późniejszym terminie mogą dostarczyć fałszywych informacji.