Term: Diagram koszt/wartość

Diagram wartości i kosztu opcji działań to narzędzie służące do ustalenia priorytetów i wyboru działań spośród wielu wcześniej wygenerowanych opcji.

Celem zastosowania tego narzędzia jest wybór działania o jak najlepszej relacji wartości (w odniesieniu do osiągnięcia stanu docelowego projektu lub zmiany), do związanego z nim kosztu przygotowania i wykonania.

Koszt opcji działania obejmuje zarówno szacowany budżet potrzebny do realizacji, czas wykonania, liczbę zaangażowanych osób oraz poziom ryzyka związanego z danym działaniem. Wartość opcji jest oceną definiującą, w jakim stopniu realizacja danego działania przybliża organizację do osiągnięcia stanu docelowego.

Praktyka oceny i wyboru opcji działań pokazuje, że łatwiej jest porównywać między sobą koszt lub wartość opcji niż obliczyć koszt lub wartość rozpatrywanych działań. Metoda Diagramu opiera się więc o metodę jakościową (porównywanie parami), a nie o wyliczenie dokładnej różnicy.

Wykorzystując Diagram Koszt/Wartość posługujemy się wykresem, gdzie na jednej osi oznaczającej koszt szeregujemy dostępne opcje (porównując je jakościowo między sobą), a potem przesuwamy je w drugiej osi oznaczającej wartość jaką może dać wdrożenie opcji. W efekcie otrzymujemy opcje działań uporządkowane na polach pokazanych na rysunku.

Diagram koszt/wartość

Analizując opcje działań wybieramy najpierw działania z pola Wysoka wartość / Niski koszt. Jeżeli w tym polu diagramu nie ma dostępnych działań lub zostały one już zrealizowane, to w kolejnym kroku sięgamy po działania, które można szybko zrealizować niskim kosztem (Niska wartość/ Niski koszt). Działania reprezentujące pole Wysoka wartość/ Wysoki koszt wymagają przygotowania odpowiedniego budżetu lub analizy pod kątem możliwości obniżenia kosztu.

Kategoria hasła:: Finanse
« Wróć do Słownika