Term: Drop on Demand Jet Technology [DoDJet]

(ang. Drop on Demand Jet Technology)

Technologia druku 3D, która pozwala na wykonanie woskowych modeli bryłowych, charakteryzujących się wysoką jakością powierzchni.

Sposób działania technologii 

Proces druku polega na selektywnym natryskiwaniu materiału budulcowego oraz podporowego na platformę roboczą. Wysoką precyzję druku uzyskuje się poprzez frezowanie powierzchni czołowej modelu po naniesieniu każdej warstwy modelowej. Po procesie druku materiał podporowy jest wypłukiwany poprzez kąpiel w myjce ultradźwiękowej w specjalnym środku chemicznym.  

Etapy procesu DoDJet: 

 1. Przygotowanie pliku roboczego w oprogramowaniu urządzenia. Ustawienie parametrów druku. 
 2. Przygotowanie materiału roboczego oraz podporowego.
 3. Przygotowanie oraz montaż platformy roboczej. 
 4. Proces druku 3D. 
 5. Demontaż platformy roboczej. 
 6. Separacja modeli 3D od platformy roboczej poprzez jej podgrzanie. 
 7. Wypłukanie materiału podporowego w myjce ultradźwiękowej. 

Zastosowanie technologii DoDJet: 

 • Jubilerstwo 
 • Protetyka 

Specyfikacja technologii DodJet: 

 • Grubość warstwy: 0,006–0,07 mm 
 • Stosowane materiały: wosk 
 • Jakość powierzchni: gładka powierzchnia 
 • Wypłukiwane struktury podporowe 
 • Koszt inwestycyjny: średni 
 • Długi czas druku modeli 
 • Zaangażowanie pracowników: średnie 

Zalety technologii DoDJet: 

 • Druk modeli woskowych wysokiej jakości powierzchni 
 • Dokładność geometryczna 
 • Rozpuszczalne struktury podporowe 

Wady technologii DoDJet: 

 • Wysoki czas druku modeli 
 • Średni koszt inwestycyjny 
 • Niska wytrzymałość modeli 

Możliwe cechy modeli: 

 • Gładkie 
 • Woskowe 
 • Przeznaczone do odlewania metodą modelu traconego 
Kategoria hasła:: Druk 3D
« Wróć do Słownika