Term: Efektywność energetyczna

Stosunek uzyskanego efektu użytkowego urządzenia, obiektu bądź instalacji do energii zużytej, aby ten efekt uzyskać.

Korzyści z dbania o efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie znajdują się zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i wizerunkowej. Podstawą efektywności energetycznej jest poprawne monitorowanie zużycia energii oraz zrównoważone zarządzanie energią. Oszczędność energii w przedsiębiorstwie można uzyskać również w wyniku prostych działań bezkosztowych i niskonakładowych (działania usprawniające i racjonalizatorskie).

« Wróć do Słownika