Term: Robotic Process Automation

(ang. Robotic Process Automation)

Scenariusz rozwoju systemów RPA obejmujący automatyzację i optymalizację nie tylko tworzenia, ale i wdrażania RPA. Obejmuje strategię wdrażania robotów w odniesieniu do zespołów ludzkich w całej organizacji, wspieraną przez elastyczny przepływ procesów.