Term: Finanse w przedsiębiorstwie

Procesy finansowe koncentrują się wokół zarządzania, analizy i raportowania danych finansowych przedsiębiorstwa oraz organizacji zasobów finansowych przedsiębiorstwa.

Wśród realizowanych procesów finansowych często powtarzają się:

 • gromadzenie i przetwarzanie, a następnie analiza danych finansowych,
 • proces budżetowania i planowania finansowania,
 • realizacja planu finansowania,
 • kontroling wdrażania planu finansowania,
 • prowadzenie i zarządzanie księgą główną oraz księgami pomocniczymi,
 • proces sprawozdawczości finansowej, w tym proces zamykania okresu sprawozdawczego,
 • proces raportowania (projektowanie i generowanie raportów zarządczych wyników finansowych),
 • prognozowanie i planowanie strategiczne.

Celem procesów finansowych jest zarówno kontrolowanie efektywności kosztowej przedsiębiorstwa oraz szybkie ewidencjonowanie i ustandaryzowane raportowanie zdarzeń gospodarczych. Obecnie coraz istotniejsze staje się wsparcie działu finansów przy podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.

Na dużym poziomie ogólności działania w ramach procesów finansowych można podzielić na powtarzalny łańcuch wartości:

 1. rozliczenia (płatności przychodzące) – proces związany z pobieraniem i ewidencjonowaniem płatności od klientów i innych podmiotów;
 2. rozrachunki z dostawcami (płatności wychodzące, należności) – rejestrowanie i przetwarzanie transakcji finansowych z dostawcami;
 3. zarządzanie księgą główną – ewidencja danych finansowych w celu ich analizy;
 4. sprawozdawczość finansowa – przekazywanie danych i raportów finansowych klientom wewnętrznym (np. menedżerowie, zarząd) oraz zewnętrznym (np. urzędy skarbowe);
 5. budżetowanie i prognozowanie – Planowanie przyszłych działań w oparciu o historyczne dane finansowe;

Biorąc po uwagę kwestie tworzenia wartości warto przeanalizować i zmieniać procesy finansowe, aby podstawowe zadania działów finansowych (gromadzenie i przetwarzanie danych, budżetowanie) można osiągnąć przy niższych kosztach. Uwolnione zasoby można wykorzystać w celu zwiększenia udziału funkcji finansowej w analizie, wyciąganiu wniosków, wspieraniu procesu decyzyjnego i realizacji strategii przedsiębiorstwa.

Pojawiające się chmurowe pakiety oprogramowania finansowego i powiązane z nimi technologie – sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe oraz blockchain – powinny odciążyć działy finansowe w zakresie powtarzalnych i żmudnych zadania transakcyjne i sprawozdawcze. Dzięki temu działy finansowe będą mogły skupić się na współpracy z innymi działami, generowaniu wskaźników w czasie rzeczywistym oraz wyciąganiu lepszych wniosków z danych wewnętrznych i zewnętrznych.

Synonimy hasła:
Procesy finansowe w przedsiębiorstwie, Finanse
Kategoria hasła: Zarządzanie
« Wróć do Słownika