Term: First Time Right

First Time Right to koncepcja zarządzania jakością, według której zapobieganie defektom jest korzystniejsze i bardziej opłacalne, niż ich wykrywanie i wdrażanie związanych z nimi poprawek.