Term: Gaz cieplarniany

Gaz, którego działanie w atmosferze przypomina szkło w szklarni: pochłania energię słoneczną i ciepło, które wypromieniowuje z powierzchni Ziemi, zatrzymuje je w atmosferze i uniemożliwia ucieczkę w przestrzeń kosmiczną.