Term: Gospodarka o obiegu zamkniętym [GOZ]

(ang. Circular Economy)

Koncepcja zmierzającą do racjonalnego użytkowania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które (podobnie jak materiały oraz surowce) powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.