Term: Haktywizm

Rodzaj aktywizmu opierający się na wykorzystywaniu i nadużywaniu techniki do rozpowszechniania pewnych idei, karania organizacji i firm lub ludzi na podstawie ich przekonań. Zagrożenie, które mogą stwarzać pojedyncze jednostki jak i zorganizowane grupy przestępcze, które wykorzystują luki w bezpieczeństwie do przejęcia określonej organizacji i promowania swoich idei.