Term: Hiperautomatyzacja

(ang. Hyperautomation)

Zastosowanie zaawansowanych technologii, takich jak RPA (ang. Robotic Process Automation), sztuczna inteligencja AI (ang. Artificial Intelligence), uczenie maszynowe ML (ang. Machine Learning) i eksploracja procesów (ang. Process Mining), w celu zwiększenia potencjału pracowników i zautomatyzowania procesów, rozszerzając możliwości tradycyjnej automatyzacji.