Term: Technologie informacyjno-komunikacyjne [ICT]

(ang. Information and Communication Technologies)

Zbiór technologii zapewniających dostęp do informacji za pośrednictwem różnych narzędzi telekomunikacyjnych; zakres definicji ICT jest podobny do technologii informatycznych IT (ang. Information Technology), ale koncentruje się przede wszystkim na technologiach komunikacyjnych obejmujących Internet, sieci bezprzewodowe, telefony komórkowe włączając w to również inne środki komunikacji.