Term: Infrastruktura brzegowa użytkownika

(ang. User Edge)

Warstwa infrastruktury Edge, która jest wdrażana po stronie użytkownika sieci ostatniej mili, określanej również mianem krawędzi urządzenia (ang. Device Edge). Jedna z dwóch głównych (obok Regional Edge), składający się z serwerów, pamięci masowej i sieci, jak również urządzeń, które są rozmieszczone po stronie sieci ostatniej mili.

Zasoby User Edge należą do użytkowników końcowych (przedsiębiorców) i obejmują szeroki zakres typów urządzeń, w tym bramki, serwery i urządzenia użytkowników końcowych. Infrastruktura może współpracować z zasobami centrum brzegowego dostawcy usług (ang. Service Provider Edge), ale jest w stanie zapewnić mniejsze opóźnienia i zachować przepustowość sieci szerokopasmowej. W porównaniu do Service Provider Edge, User Edge zapewnia bardzo zróżnicowany zestaw zasobów, poczynając od zasobów składowania danych a na specjalizowanych urządzeniach kończąc.

Synonimy hasła:
User Edge, infrastruktura edge
Kategoria hasła: Przetwarzanie brzegowe
« Wróć do Słownika