Term: Infrastruktura brzegowa

(ang. Edge Infrastructure)

Infrastruktura wykorzystywana do implementacji Edge Computing. Brzegowa infrastruktura obliczeniowa tworząca środowisko rozproszone, w celu zapewnienia możliwości obliczeniowych, przechowywania danych i zasobów sieciowych. Pozwala na wykorzystanie możliwości zbliżonych do tych, które występują w centrach danych, ale z niższymi opóźnieniami i niższymi kosztami transportu danych.