Term: Interferjs programistyczny aplikacji [API]

(ang. Application Programming Interface)

Zestaw procedur, protokołów i narzędzi do opracowania aplikacji; zasadniczo interfejs API określa sposób interakcji komponentów oprogramowania, ponadto interfejsy API są używane podczas programowania komponentów graficznego interfejsu użytkownika GUI (ang. Graphical User Interface).