Term: Kanban

Metoda sterowania produkcją wspierająca system ciągniony (ang. pull system). Pozwala na szybsze wykonanie wyrobów, z wykorzystaniem półwyrobów zmagazynowanych na odpowiednich regałach lub polach odkładczych.

Dzięki zastosowaniu kanban każda komórka organizacyjna produkuje zgodnie z zapotrzebowaniem, ponieważ produkcja rozpoczyna się, gdy poprzednia komórka (klient wewnętrzny) pobiera ustaloną ilość elementów. W ten sposób daje sygnał, najczęściej w postaci karty, choć coraz częściej stosuje się rozwiązania informatyczne. Pętle kanban można zastosować pomiędzy magazynem surowców i stanowiskami produkcyjnymi, dla wyrobów gotowych i pomiędzy stanowiskami produkcyjnymi. W zależności od zastosowania, wymaga on zorganizowania systemu obiegu kart, zasad odbioru i rozdziału części lub zadań oraz przemyślanego sterowania zapasami.

Odpowiednio wdrożony kanban zapewnia brak opóźnień, kolejek, marnotrawstwa z powodu bezczynności, zbędnego przemieszczania, nadmiernych zapasów i braków jakościowych. Ponieważ niezbędny do płynnego funkcjonowania procesu zapas znajduje się na stanowiskach produkcyjnych, do minimum ograniczone są zapasy międzyoperacyjne, przedprodukcyjne i wyrobów gotowych. Zlecenia produkcyjne oraz wysyłkowe zsynchronizowane są z zamówieniami klienta.

Stosowanie kanban wymaga odpowiedniej obsady do obsługi regularnych transportów międzyoperacyjnych, uzupełniania zapotrzebowania materiałowego i odbioru pustych pojemników. Wdrożone szerzej w łańcuchu dostaw, wymaga także ścisłej współpracy z dostawcami i zrozumienia przez nich wymagań, które oznaczają zwykle częstsze dostawy.

W ujęciu agile jako techniki zarządzania projektami, kanban rozumie się też jako sposób zarządzania zadaniami. Na wspólnej tablicy umieszcza się zadania wykonywane przez zespół projektowy. Wizualizacja zapewnia transparentność zasad i stanu zaawansowania projektu oraz ułatwia zarządzanie przepływem zadań.

Kategoria hasła:: Zarządzanie
« Wróć do Słownika