Term: Kanwa rozwiązania

Kanwa rozwiązania (przedsięwzięcia/zmiany) jest narzędziem wspierającym planowanie projektu wdrożenia rozwiązania Przemysłu 4.0 oraz narzędziem nawiązywania dialogu i angażowania pracowników.

Kanwa rozwiązania jest stosowana w ramach podejścia zwinnego do projektu lub zmiany. Może być też wykorzystana do szybkiego przedstawienia idei rozwiązania 4.0 osobom decyzyjnym w przedsiębiorstwie.

Zamiast przygotowania dużego dokumentu (wielostronicowego, szczegółowego planu), wykorzystuje się jednostronicowy szablon, przy pomocy którego należy znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące proponowanego rozwiązania.

Szablon Kanwy rozwiązania zawiera sześć pytań, na które poszukuje odpowiedzi zespół wypełniający kanwę. Pytania zostały zdefiniowane w następującej postaci:

  1. Jaki jest oczekiwany stan docelowy?
  2. Dlaczego wdrożenie rozwiązania jest konieczne (ważne i pilne)?
  3. Jakie są kryteria sukcesu wdrożenia?
  4. Jakie są miary postępu wdrożenia?
  5. Na kogo i na co ma wpływ proponowane rozwiązanie (na jakie osoby, jednostki organizacyjne i składowe przedsiębiorstwa)?
  6. Jakiego wsparcia potrzebuje zespół wdrażający rozwiązanie (od kogo?) oraz jakiego wsparcia udzieli odbiorcom zmiany?
Widok przykładowej kanwy rozwiązania

Kanwa zmiany ułatwia wspólne zaplanowanie wdrożenia rozwiązania Przemysłu 4.0 w sposób szybki, a przy tym celowo ogólny. Ograniczony rozmiar i liczba zagadnień zachęcają członków zespołu do utworzenia esencji, która jest łatwa w komunikacji i co ważniejsze we wdrożeniu. Jest to też ważne w celu szybkiego podjęcia decyzji w zakresie podjęcia lub odrzucenia rozwiązania.

Oprócz wymiernych oszczędności czasu i wysiłku wkładanego w planowanie, dzięki takiemu podejściu wzmacniana jest kultura otwartości, sprzyjająca dyskusji i wymianie opinii, a przede wszystkim kultura nastawiona na działanie i uczenie się na jego podstawie.

Kategoria hasła: Badania i rozwój (R&D)
« Wróć do Słownika