Term: Kluczowe wskaźniki wydajności [KPI]

(ang. Key Performance Indicators)

To rodzaj pomiaru wydajności konkretnego obszaru działalności, pomaga zrozumieć, jak działa organizacja. Dostarczenie wskaźników w formie skonsolidowanych informacji menedżerom służy m.in. do identyfikacji problemów w monitorowanych obszarach, śledzenie postępów realizacji konkretnych celów strategicznych, kontroli poszczególnych zadań. Wskaźniki efektywności są cechami ilościowymi, czyli reprezentowanymi przez konkretne wartości liczbowe. Norma ISO 22400 (Systemy automatyzacji i integracja - Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) do zarządzania operacjami produkcyjnymi) definiuje kluczowe wskaźniki efektywności, określając sposoby budowy, wykorzystania niezależnie od branży, w której przedsiębiorstwo produkcyjne funkcjonuje.