Term: Kokpit menedżerski

(ang. Dashboard)

Inaczej pulpit menedżerski, to obecnie jedno z najważniejszych narzędzi służące do zarządzania informacjami w organizacji. Używany jest m. in. do monitorowania kluczowych wskaźników wydajności KPI (ang. Key Performance Indicators), śledzenia innego rodzaju wskaźników oraz sprawdzania istotnych obszarów mających strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstwa.

Dzięki zastosowaniu procesu wizualizacji danych pulpity menedżerskie w znaczący sposób upraszczają i zmniejszają liczbę danych poprzez zastosowanie technik agregacji, sortowania oraz filtrowania danych. Zapewniają tym samym natychmiastową wiedzę o wydajności przedsiębiorstwa. Kokpity są stosowane tam, gdzie chcemy wyeliminować ręczne pobieranie danych z wielu różnorodnych źródeł. Pulpity menedżerskie nie tylko służą do prezentacji danych biznesowych, ale mają szerokie zastosowanie przy danych niskopoziomowych, czyli surowych (np. związanych z informacjami z warstwy fizycznej sensorów, urządzeń). W obecnych czasach mamy do czynienia z coraz większą ilością danych napływających z rozmaitych źródeł. Zatem nie może dziwić fakt, że coraz istotniejszą rolę w świadomie zarządzanych przedsiębiorstwach zaczyna odgrywać wydobywanie tylko tych danych, które przedstawiają najwyższą wartość. Dlatego dobrze zaprojektowany pulpit menedżerski pomaga w ograniczaniu niekontrolowanego przepływu niepotrzebnych informacji. Dashboardy upraszczają bardzo często złożone procesy i dzięki wizualizacji danych tworzą proste w zarządzaniu i łatwo przyswajalne partie informacji. Zestaw informacji przedstawiany jest w formie graficznej i dostarczany w postaci wykresów, tabel, mierników, liczników oraz innych form interaktywnej wizualizacji.

Synonimy hasła:
Dashboard
Kategoria hasła: Big Data
« Wróć do Słownika