Term: Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich [CAE]

(ang. Computer Aided Engineering)

Pojęcie stosowane w zakresie elektronicznej automatyzacji projektowania EDA (ang. Electronic Design Automation), w odniesieniu do wspomagania obliczeń i analiz inżynierskich (projektowanie, analiza i wytwarzanie produktów lub procesów); obejmuje metodę elementów skończonych FEM (ang. Finite Element Method), obliczeniową dynamikę płynów CFD (ang. Computational Fluid Dynamics), dynamikę układów wieloczłonowych MBD (ang. Multibody Dynamics), analizę trwałości i optymalizacji.

CAE jest uzupełnieniem komputerowo wspomaganego projektowania CAD (ang. Computer Aided Design; wykonanie projektów i modeli 3D), komputerowo wspomagane wytwarzanie CAM (ang. Computer Aided Manufacturing; zarządzanie procesami technologicznymi).

Synonimy hasła:
Computer Aided Engineering
Kategoria hasła:: Cyfryzacja
« Wróć do Słownika