Term: Komunikacja OPC UA 

(ang. Open Process Control Unified Architecture)

Zaawansowany system komunikacji będący prawdopodobnym kandydatem do przejęcia roli uniwersalnego sposobu wymiany informacji w Przemyśle 4.0. OPC UA nie należy rozumieć jedynie jako protokół, ale raczej jako kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne.

OPC UA poza możliwością wymiany danych pomiędzy członkami sieci pozwala także na modelowanie informacji tzn. na nadanie logicznej struktury parametrom i funkcjonalnościom urządzeń. Dzięki tej własności urządzenia (komponenty) udostępniają informacje o danych je opisujących, bezpośrednio po włączeniu do sieci. Przy zastosowaniu modelowania informacji zgodnego ze standardami przemysłowymi, taka własność umożliwia tworzenie uniwersalnych interfejsów gotowych na wymaganie typu „Plug and Play” lub ,,Plug and Produce”. Ponadto, OPC UA posiada wbudowane funkcjonalności cyberbezpieczeństwa i umożliwia szyfrowanie połączeń. Dzięki temu, komunikacja może spełniać restrykcyjne normy bezpieczeństwa sieciowego, które przy powszechnym występowaniu połączeń między urządzeniami, stanowi bardzo istotny aspekt funkcjonalności systemów automatyki.  
Przy obecnym stanie technicznym, wymiana informacji w ramach OPC UA odbywa się w oparciu o model Klient-Serwer. W tym rozwiązaniu jedno z urządzeń (lub komponentów) jest serwerem, na którym znajdują się odpowiednio zamodelowane dane oraz funkcjonalności. Klient, po ustanowieniu szyfrowanego połączenia, uzyskuje dostęp do odczytu, zapisu lub wywoływania funkcjonalności na serwerze. Jest to tak zwane podejście zorientowane na usługi SOA (ang. Service Oriented Architecture). Docelowo OPC UA może zostać użyty jako sposób komunikacji na różnych poziomach systemu automatyki oraz między różnymi członkami. Umożliwia to zatem nie tylko komunikację z nadrzędnymi systemami sterowania, ale także bezpośrednio pomiędzy urządzeniami działającymi na zasadzie komunikacji M2M (ang. Machine To Machine).  
OPC UA bazuje na standardowych protokołach IT co umożliwia łatwą integrację z systemami informatycznymi poza układem automatyki. Co więcej, jest to otwarty standard komunikacji umożliwiający darmowe użycie oraz implementację a także jest kompatybilny z różnymi systemami operacyjnymi.  

Synonimy hasła:
Open Process Control Unified Architecture
« Wróć do Słownika