Term: Koncepcja podłącz i produkuj

(ang. Plug & Produce)

Koncepcja określająca własności urządzeń produkcyjnych oraz komponentów automatyki w Przemyśle 4.0 polegająca na łatwym i niewymagającym wysiłku integracyjnego łączeniu elementów w systemy automatyki.

Nazwa koncepcji jest inspirowana analogicznymi właściwościami elementów elektroniki konsumpcyjnej określanymi jako „Plug and Play”. W rozwiązaniu „Plug and Play” urządzenie podłączone do systemu jest automatycznie rozpoznawane co skutkuje instalacją lub uruchomieniem wymaganych sterowników umożliwiając natychmiastową pracę urządzenia. Koncepcja „Plug and Produce” określa analogiczne zachowania maszyn i komponentów automatyki, które po włączeniu do systemu ogłaszają swoją obecność pozwalając na identyfikację a następnie ustanawiają połączenie z innymi elementami systemu. Ze względu na znacząco większe skomplikowanie systemów automatyki, definicja „Plug and Produce” może zawierać różne dodatkowe aspekty w zależności od stopnia zaawansowania komponentu. W przypadku podzespołów automatyki (sterowniki przemysłowe, napędy) oznacza ona, analogicznie do „Plug and Play” gotowość do pracy natychmiast po podłączeniu. Natomiast w przypadku maszyn produkcyjnych termin ten oznacza także możliwość bezpośredniego rozpoczęcia procesu produkcyjnego po połączeniu urządzeń ze sobą. Z tego powodu „Plug and Produce” określa także, iż po połączeniu ze sobą, urządzenia dokonują automatycznej, wzajemnej konfiguracji oraz wspólnie zarządzają przebiegiem procesu. Przy pełnej funkcjonalności tej koncepcji ustanowienie linii produkcyjnej wymaga minimalnego (lub żadnego) wysiłku ze strony integratora.

Synonimy hasła:
Plug & Produce
Kategoria hasła:: Automatyzacja
« Wróć do Słownika