Term: Krytyczna infrastruktura informacyjna [CII]

(ang. Critical Information Infrastructure)

Fizyczny lub wirtualny system informacyjny, który kontroluje, przetwarza, przesyła, odbiera lub przechowuje informacje elektroniczne w dowolnej formie, w tym dane, głos lub wideo, które są niezbędne do funkcjonowania systemów infrastruktury krytycznej.

Obejmuje systemy, usługi, sieci i infrastruktury, które stanowią istotną część gospodarki i społeczeństwa danego kraju, dostarczając podstawowe towary i usługi lub stanowiące podstawę dla innych infrastruktur krytycznych. CII obejmuje publiczną sieć telekomunikacyjną, sieci wodociągowe, gazowe i energetyczne, Internet oraz naziemne i satelitarne sieci bezprzewodowe. Uważa się je za systemy krytycznej infrastruktury informacyjnej, ponieważ zakłócenie w ich funkcjonowaniu lub zniszczenie miałoby poważny wpływ na kluczowe funkcje społeczne.

CII stanowi podstawę zdecydowanej większości infrastruktury fizycznej w wyżej wymienionych obszarach i rośnie w miarę łączenia ze sobą elementów infrastruktury. Złożony charakter dużych sieci rozproszonych sprawia, że ​​warstwa cyberbezpieczentwa jest niezwykle trudna do oceny i analizy, ale stosunkowo łatwa do złamania, biorąc pod uwagę stale rosnącą powierzchnię ataku poprzez m.in. inteligentne urządzenia połączone z internetem.

Ze względu na swoją wagę system infrastruktury krytycznej bardzo często jest własnością lub jest zarządzany przez jednostki samorządu terytorialnego.

Synonimy hasła:
Critical Information Infrastructure
Kategoria hasła:: Cyberbezpieczeństwo
« Wróć do Słownika