Term: Ludzka (naturalna) inteligencja vs. sztuczna inteligencja

Ludzka inteligencja to modele zachowań, natomiast sztuczna inteligencja (ang. Artifical Intelligence, AI) to twór modeli zachowań mający na celu odwzorowanie inteligencji naturalnej. Sztuczna inteligencja jest realizowana w procesie inżynieryjnym, naturalna natomiast pochodzi od umysłu człowieka. Zastosowanie obu typów inteligencji ma na celu podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów w warunkach braku wszystkich danych, to co natomiast odróżnia obie inteligencje, to brak możliwości podejmowania decyzji przez sztuczną inteligencję na poziomie emocji, empatii i uczuć.