Term: Magazyn energii

Instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.

Ustawa Prawo energetyczne określa parametr „sprawności magazynu energii elektrycznej”. Wg ustawy jest to stosunek energii elektrycznej wyprowadzonej z magazynu energii elektrycznej do energii elektrycznej wprowadzonej do tego magazynu, w ramach jednego pełnego cyklu pracy przy wykorzystaniu nominalnej pojemności tego magazynu oraz ładowania i rozładowywania go mocą nominalną.

« Wróć do Słownika