Term: Mapa drogowa GOZ

Zestaw narzędzi, które mają na celu stworzenie warunków do wdrożenia w Polsce nowego modelu gospodarczego, opartego o gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ).

Mapa jest dokumentem złożonym z pięciu rozdziałów:

  • zrównoważona produkcja przemysłowa,
  • zrównoważona konsumpcja,
  • biogospodarka,
  • nowe modele biznesowe,
  • wdrażanie i monitorowanie GOZ.

Mapa zawiera harmonogram i zakres zmian legislacyjnych wraz z wykazem odpowiedzialnych podmiotów. Została przyjęta przez Radę Ministrów w 2019 roku.

« Wróć do Słownika