Term: Metoda 5S

Metoda organizacji stanowiska pracy pochodząca z Japonii. 5S tworzą: selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina.

Metoda organizacji stanowiska pracy 5S wynika z filozofii życia Japończyków i była stosowana w Japonii po II wojnie światowej. Została opisana i spopularyzowana poza Japonią przez Hiroyuki Hirano i Takashi Osadę.

5 kroków metody wyrażają słowa zaczynające się na literę „S”:

  1. SEIRI (selekcja) – przedmioty (urządzenia, narzędzia, przybory, materiały, zadania, itp.) dzieli się na dwie grupy: potrzebne i zbędne, które są identyfikowane za pomocą czerwonych kartek. Zbędne są eliminowane, dzięki czemu ograniczamy czas szukania i, tym samym, marnotrawstwo.
  2. SEITON (systematyka) – przedmiotom sklasyfikowanym jako potrzebne przydziela się stałe miejsce według motta „miejsce na wszystko i wszystko na swoim miejscu”. Określa się dopuszczalną ilość przedmiotów, dla zapewnienia ich łatwej dostępności, co jeszcze bardziej ogranicza szukanie i nieefektywność.
  3. SEISO (sprzątanie) – dla zapewnienia pełnej funkcjonalności przedmiotów i całego stanowiska pracy oraz ich estetycznego wyglądu, określa się częstotliwość czyszczenia i utrzymania w czystości. Czyszczenie ma także na celu przegląd przedmiotów pod kątem uszkodzeń uniemożliwiających użycie, co gwarantuje sprawność i szybkości użycia.
  4. SEIKETSU (standaryzacja) – organizację poukładanych, funkcjonalnych i niezbędnych przedmiotów standaryzuje się pod kątem stabilizacji procesu i wypracowania nawyków korzystania z nich. Umożliwia to optyka zarządzania wizualnego, dzięki której łatwo jest wyrobić nowe nawyki i stosować zasady wypracowane w pierwszych trzech krokach.
  5. SHITSUKE (samodyscyplina) – cykliczne przeglądy i rozwiązania wspierające dyscyplinę zapewniają funkcjonowanie rozwiązań z pierwszych czterech kroków oraz systematycznie weryfikują ich zasadność i możliwość ulepszenia. Wypracowanie nawyków i stosowanie się do nich kształtuje samodyscyplinę.

Wdrażanie metody 5S uważa się za bardzo trudne, ponieważ mimo stosunkowo prostych i naturalnych zasad, opiera się ona na zachowaniu ludzi i wymaga zmiany niepożądanych nawyków na pożądane.

Kategoria hasła:: Zarządzanie
« Wróć do Słownika