Term: Mgła obliczeniowa

(ang. Fog Computing)

Fog Computing to koncepcja infrastruktury sieciowej i serwerowej, która rozciąga się od zewnętrznych krawędzi (ang. Edge Computing), gdzie dane są tworzone do miejsca, gdzie będą ostatecznie przechowywane (czy to w chmurze, czy w centrum danych). Słowo „mgła” sugeruje obrzeże lub krawędź chmury.

Pojęcie Fog Computing stosowane jest także zamiennie z Edge Computing, dlatego, że można przyjąć, że Edge Computing jest elementem koncepcji Fog Computing określającym dodatkowe wymagania dla przetwarzania na poziomie urządzeń.

Synonimy hasła:
Fog Computing
Kategoria hasła: Big Data
« Wróć do Słownika