Term: Mieszana Rzeczywistość [MR]

(ang. Mixed Reality)

Technologia informatyczna, polegająca na połączeniu świata realnego oraz wirtualnego, w którym obiekty rzeczywiste oraz wirtualne współistnieją ze sobą oraz wpływają na siebie nawzajem (np. obiekty wirtualne mogą wchodzić w kolizję z obiektami rzeczywistymi). Wpływ (oddziaływanie wzajemne) obiektów realnych oraz wirtualnych jest to cecha, która odróżnia Mieszaną Rzeczywistość MR (ang. Mixed Reality) od Rozszerzonej Rzeczywistości AR (ang. Augmented Reality).