Term: Minimalnie znacząca (sensowna) zmiana MVC

(ang. Minimum Viable Change)

Minimum Viable Change w wolnym tłumaczeniu oznacza „zmianę charakteryzującą się kluczowymi funkcjonalnościami”. Oznacza to, że prowadząc zarządząnie zmianą zaplanujemy i wdrożymy taką minimalną zmianę, która będzie posiadała cechy/ funkcjonalności stanowiące wymaganą minimalną wartość dla pilotażowej grupy odbiorców zmiany.

Koncepcja MVC nawiązuje do koncepcji produktu o kluczowej funkcjonalności MVP (ang. Minimum Viable Product), którego twórcą jest Eric Ries.

Przyjęcie koncepcji MVC w podejściu zwinnym do zarządzania zmianą oznacza odrzucenie teorii, że rezultaty zmiany można ocenić dopiero po całkowitym zakończeniu jej wdrożenia. Posłużenie się MVC pozwala na szybsze zebranie informacji zwrotnych od odbiorców zmiany (menedżerów, pracowników, klientów itp.) oraz wykorzystanie tych informacji do dopracowania stanu docelowego wdrożenia. W pewnych przypadkach MVCumożliwia przerwanie wdrożenia przed poniesieniem wysokich nakładów inwestycyjnych.

Podsumowując – MVC jest eksperymentem, który ma zweryfikować, czy wdrożenie, posiadające kluczowe cechy rozwiązania końcowego, przynosi zakładane korzyści (rezultaty). Minimalnie Znacząca Zmiana, które nie potwierdza hipotezy eksperymentu powinna zostać przeanalizowana, a następnie poddana rewizji lub odrzucona.

Synonimy hasła:
Minimum Viable Change
Kategoria hasła: Zarządzanie
« Wróć do Słownika