Term: Model biznesowy

Model koncepcyjny, który opisuje, w jaki sposób wartość jest tworzona i dostarczana do klienta. Oznacza to, że model ten wskazuje przesłanki stojące za sposobem, w jaki organizacja tworzy wartość oraz zapewnia i czerpie zyski z wytworzonej wartości.

Kiedy tworzysz model biznesowy, to pamiętaj, że uosabia on deklarację misji i strategię przedsiębiorstwa, a także jest podstawą decyzji inwestycyjnych i zarządzania organizacją. Modele biznesowe mogą być tworzone z uwzględnieniem różnych elementów, ale cztery z nich są niezwykle istotne dla sukcesu firmy:

 1. Propozycja wartości (ang. value proposition)

Budując model biznesowy opisz propozycję wartości (dla klienta), czyli sposób, w jaki produkt lub usługa przedsiębiorstwa rozwiązuje problem klienta lub zaspokaja jego potrzebę.

 • Metoda generowania zysku (ang. profit formula),

Następnie pomyśl, w jaki sposób powstanie strumień przychodów przedsiębiorstwa. Opisz metodę generowania zysku, czyli plan, który określa, w jaki sposób przedsiębiorstwo tworzy wartość dla siebie, zapewniając jednocześnie wartość klientowi.

 • Kluczowe zasoby (ang. key resources),

Wypisz kluczowe zasoby, czyli składowe przedsiębiorstwa (np. ludzie, technologia, produkty, obiekty, marka), które są wymagane do dostarczenie propozycji wartości docelowemu klientowi.

 • Kluczowe działania lub procesy (ang. key activities / key processes).

Pamiętaj o niezbędnych działaniach, które składają się na kluczowe procesy. Są to procesy operacyjne i zarządcze, które pozwalają dostarczać wartość w sposób, który można z powodzeniem powtarzać i zwiększać skalę.

Przykładem modelu biznesowego, jest model, jaki stworzyli A. Osterwalder i Y. Pigneur. Na szablonie, który ułatwia tworzenie modelu, zwanym też kanwą Osterwaldera, znajduje się dziewięć fundamentalnych elementów:

 1. Segmenty klientów
 2. Propozycja wartości
 3. Kanały (komunikacji, dystrybucji i sprzedaży)
 4. Relacje z klientami
 5. Strumienie przychodów
 6. Kluczowe zasoby
 7. Kluczowe działania
 8. Kluczowi partnerzy
 9. Struktura kosztów

Tworząc model biznesowy należy dążyć do sformułowania prostego i zrozumiałego konceptu, który przedstawia najważniejsze aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, uwzględniając tworzenie wartości dla przedsiębiorstwa i klienta.

W gospodarce przyszłości konkurencyjność przedsiębiorstw zapewnią cyfrowe modele biznesowe. Charakterystyczne dla cyfrowych modeli biznesowych jest tworzenie wartości dla klientów dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych. W ramach takiego modelu można budować przewagę konkurencyjną wykorzystując technologie cyfrowe np. w ramach:

 • komunikacji z klientem (relacje z klientem),
 • pozyskiwania klientów i dystrybucji (kluczowe działania).
 • optymalizacji procesów gromadzenia danych i obsługi transakcji (kluczowe działania/struktura kosztów).
Kategoria hasła: Zarządzanie
« Wróć do Słownika