Term: Multi Jet Printing [MJP]

(ang. Multi Jet Printing)

Metoda druku 3D, której sposób działania opiera się na selektywnym natryskiwaniu żywicy lub wosku na platformę roboczą. Technologia ta jest idealna do szybkiego wytwarzania precyzyjnych modeli o wysokiej dokładności geometrycznej.

Sposób działania technologii 

Technologia MJP (z ang. Multi Jet Printing) zasadę działania opiera na selektywnym natryskiwaniu materiału na powierzchnię roboczą przy użyciu specjalnej głowicy, na której znajduje się nawet kilkaset mikro dysz (osobne dla materiału modelowego oraz podporowego). Jako materiał używana jest żywica światłoczuła (w tym przypadku potrzebne jest dodatkowe naświetlanie lampami UV) lub wosk. Modele wytworzone za pomocą tej metody cechują się wysoką dokładnością geometryczną oraz doskonałą jakością powierzchni. Struktura warstwowa jest praktycznie niewidoczna.  

Schemat działania technologii

Źródło: http://www.rabbitform.pl 

Etapy procesu MJP: 

 1. Przygotowanie pliku roboczego w oprogramowaniu urządzenia. Ustawienie parametrów druku. 
 2. Załadowanie materiału roboczego oraz podporowego na urządzeniu. 
 3. Przygotowanie platformy roboczej. 
 4. Proces druku 3D. 
 5. Usunięcie modeli 3D z platformy roboczej. 
 6. Czyszczenie modeli 3D z materiału podporowego poprzez wypłukanie ciśnieniowe wodą lub wytopienie. 
 7. Czyszczenie urządzenia oraz platformy roboczej. 

Zastosowanie technologii MJP: 

 • Prototypy 
 • Modele koncepcyjne 
 • Narzędzia pomiarowe 
 • Wzorniki 
 • Przymiary 
 • Obudowy 

Specyfikacja technologii MJP: 

 • Grubość warstwy: 0,013–0,016 mm 
 • Minimalna grubość ściany: 1 mm 
 • Stosowane materiały: żywica standardowa, transparentna, elastyczna, wosk 
 • Jakość powierzchni: gładka powierzchnia 
 • Brak konieczności stosowania struktur podporowych 
 • Konieczność stosowania post-processingu (wypłukanie materiału podporowego lub wytopienie) 
 • Koszt inwestycyjny: bardzo wysoki 
 • Zaangażowanie pracowników: wysokie 

Zalety technologii MJP: 

 • Bardzo szybki druk precyzyjnych modeli 3D 
 • Wysoka powtarzalność geometryczna modeli 

Wady technologii MJP: 

 • Chropowatość powierzchni zewnętrznej 
 • Wysoki koszt inwestycyjny 
 • Wysoki koszt druku modeli 
 • Konieczność  kontroli środowiska pracy urządzenia (oczyszczacze powietrza, kontrola wilgotności oraz temperatury) 
 • Konieczność podłączenia sprężonego powietrza (generator atmosfery ochronnej)
 • Duże wymiary urządzenia 
 • Brak opłacalności druku pojedynczych modeli 

Możliwe cechy modeli: 

 • Elastyczne (twardość A40, A50, A60, A70, A85, A95 w skali Shore) 
 • Twarde 
 • Sztywne 
 • Transparentne 
Kategoria hasła:: Druk 3D
« Wróć do Słownika