Term: Nierelacyjna baza danych NoSQL

Termin ten opisuje nierelacyjne (nieustrukturyzowane) bazy danych, czyli takie które w przeciwieństwie do tradycyjnych (opartych na relacjach tabelarycznych) przechowują dane w inny sposób (np. w strukturze plików JSON – ang. Java Script Object Notation). Każda z baz NoSQL może wykorzystywać swój model danych. Bazy tego typu są często wykorzystywane do przetwarzania ogromnych ilości danych, dlatego są nieodłącznie związane z obszarem dużych zbiorów danych (ang. Big Data).

Wybrane przykłady wykorzystania baz nierelacyjnych:

  • przechowywanie danych z sensorów np. w formie logów lub danych metrycznych,
  • przechowywanie logów bezpieczeństwa z różnych systemów, urządzeń.

Synonimy hasła:
NoSQL
Kategoria hasła:: Big Data
« Wróć do Słownika