Term: Ocena ryzyka ergonomicznego

Identyfikowanie czynników uciążliwych i szkodliwych pod względem ergonomicznym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obciążenia wysiłkiem dynamicznym, statycznym i pracą monotypową. Ocena ryzyka ergonomicznego pozwala ocenić zagrożenie wynikające z utrzymywania nieprawidłowej postawy ciała podczas wykonywania pracy oraz z nadmiernego wydatku energetycznego na stanowisku pracy.