Term: Odnawialne źródła energii [OZE]

Źródła energii, które mają zdolność do odnawiania się w krótkim czasie. Dzięki temu uznawane są za niewyczerpalne, zwłaszcza w porównaniu do powszechnie stosowanych paliw kopalnianych. Najbardziej znane to wiatr i słońce. Do OZE zaliczamy także wodę, biomasę (słoma, odpady drzewne, uprawy energetyczne, bioetanol itp.) oraz energię geotermalną.