Term: Okulary mieszanej rzeczywistości

(ang. Mixed Reality)

Urządzenie Peryferyjne MR noszone indywidualnie i zapewniające stereoskopowy (obuoczny) interaktywny kontakt użytkownika z otoczeniem w postaci Mieszanej Rzeczywistości.